Vaalit 2017

Hyvinvointi on kilpailukykyä
Helsingin kilpailukyky muodostuu asukkaiden osaamisesta, asenteesta ja hyvinvoinnista. Toimivat koulut ja opiskelupaikat, nopea pääsy luontoon: meren, metsän ja viheralueiden äärelle, laadukkaat ja kaikille avoimet terveyspalvelut sekä kukoistava kaupunkikulttuuri tekevät helsinkiläisistä hyvinvoivia. Tämän hyvinvoinnin ansiosta Helsinki on yksi maailman houkuttelevimmasta asuinkaupungeista. Nykytilaa ei kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyytenä – kaupunginvaltuuston päätöksillä vaikutetaan hyvinvointiin ja kilpailukykyyn.

Maksuton joukkoliikenne helsinkiläisille
Tallinnan mallin mukaisesti Helsingin joukkoliikenne tulisi tehdä helsinkiläisille maksuttomaksi. Tallinnassa tämä on lisännyt kaupungin verotuloja kymmenillä miljoonilla uusien asukkaiden myötä. Lisäksi keskustan elinkeinoelämä on elpynyt kun ihmisten liikkuvuus on parantunut ja heillä on rahaa käytettävissä paikallisiin palveluihin.

Järkeä IT-hankintoihin
Helsingin IT-hankinnat pitää tehdä painottaen avointa lähdekoodia, moderneja teknologioita, avoimia rajapintoja, avointa dataa ja modulaarisuutta. Helsingin tulee omistaa käyttöoikeus ja osaaminen keskeisiin järjestelmiinsä. Hankinnat tulee kilpailuttaa riittävän pienissä osissa, jotta myös helsinkiläiset pienyrittäjät voivat tuottaa palveluja kansallisten ja ylikansallisten jättiyritysten sijaan. Helsingillä ei ole varaa Apotti-hankkeen kaltaisiin satojen miljoonien eurojen virhehankintoihin.

Digitaalisia palveluja ei saa edistää pakolla
Helsingin on digitaalisia palveluja ja koulutusta järjestäessään otettava huomioon myös ne, jotka eivät esimerkiksi taloudellisista tai terveydellisistä syistä voi käyttää digijärjestelmiä, järjestämällä palvelut myös ei-digitaalisina. Tämä ei kuitenkaan estä digitaalisten palvelujen kehittämisestä saatavaa merkittävää taloudellista hyötyä. Kaupunkilaisen digitaalisiin palveluihin siirtymisen motivaationa tulee pakon sijaan olla palvelun helppokäyttöisyys.

Uimahallit pidettävä auki kesälläkin
Uimahallit ovat monelle helsinkiläiselle tärkeä palvelu. Uimahalleille on tarvetta myös kesällä, sillä maauimalat tai uimarannat eivät korvaa sisäallasta tai saunoja. Lisäksi esimerkiksi Yrjönkadun historiallisesti ainutlaatuinen uimahalli on myös tärkeä kohde turismille.

Yömetro käyttöön
Metro on nopea, ympäristöystävällinen ja taloudellisesti tehokas liikenneväline. Vuoden 2013 lopun lyhyt yömetrokokeilu osoitti palvelun tarpeellisuuden ja toimivuuden. Hieman korkeammat käyttökustannukset ovat hallittavissa ja maksavat itsensä takaisin parempana ilmanlaatuna, alhaisempina liikkumiskustannuksina ja lisääntyvänä joukkoliikeenteen käyttönä. Sujuva liikkuminen on myös osa urbaania elämäntyyliä.