Helsingin Uutisten vaalikone

Liukuvalla asteikolla täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän
täysin eri mieltä

Lasten päivähoito on tärkeä perusoikeus, joka ylläpitää hyvinvointiamme. Oleellista on myös säilyttää ns. “subjektiivinen päivähoito-oikeus” eli oikeus valita alle kolmevuotiaan lapsen hoitomuoto kotona taikka kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa.

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon lisää rahaa vaikka veroja korottamalla
täysin samaa mieltä

Vanhusten (kuten myös lasten, nuorten ja aikuisten) laadukas ja riittävä hoitaminen on tärkeä tavoite ja siihen pitää olla valmiita panostamaan. Hyvä palvelutaso on saavutettava kustannustehokkaasti.

3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin kielen opiskelu.
täysin eri mieltä

Ihmisellä on kiistaton oikeus toimeentuloon (mieluiten perustulon kautta) eikä hänen toimintaansa yhteiskunnassa saa kohdistua sitä kautta kiristystä. Kielten ja kulttuurin opiskelu on tärkeä asia ja sitä pitää olla saatavilla ja edistää myönteisin ja kannustavin keinoin.

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon kuntoutusyksikön lähinaapurustooni
täysin samaa mieltä

Erilaisten sosiaalipalvelujen tulisi jakautua tasaisesti kaikkiin kaupunginosiin.

5. Työttömältä on voitava ottaa pois toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta
täysin eri mieltä

Ihmisellä on kiistaton oikeus toimeentuloon (mieluiten perustulon kautta) eikä hänen toimintaansa yhteiskunnassa saa kohdistua sitä kautta kiristystä. Ihmisten pääsyä työelämään tulee yhteiskunnan tukea ja helpottaa. Ihmisen kieltäytyessä tarjotusta työpaikasta olisi tärkeä pohtia syitä. Perustulon toteuttaminen lisäisi hyvinvointia ja työllistymistä.

6. Joukkoliikenteen on oltava matkustajille ilmaista kaupunkien sisällä
täysin samaa mieltä

Tämä olisi hyvä ja tehokas keino edistää joukkoliikennettä ja suojella ympäristöä. Arvioiden mukaan tarvittava summa on n. 140 miljoonaa € vuosittain ja olen valmis esim. korottamaan veroja tämän toteuttamiseksi.

7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunnan säästötavoitteet sitä vaativat
Jokseenkin samaa mieltä.

Ei kuitenkaan voi erottaa opettajia omaksi ryhmäkseen, vaan kaikkia kunnan työntekijöitä pitää kohdella yhdenvertaisesti. Kunnan tulee välillä voida lisätä tai vähentää työvoiman tarvettaan, työntekijä muutoksessa hyvin huomioiden. Hyvä on myös huomioida perustuslain määrittämä oikeus perusopetukseen, jota ei voi säästötavoitteilla jyrätä.

8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse, eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä
Täysin samaa mieltä

Terveyspalvelujen ulkoistus ei takaa laadukasta ja kustannustehokasta palvelua. Pahimmassa tapauksessa laatua heikentämällä saavutetut ulkoistuksen voitot valuvat yksityisten yritysten veronkierron kautta verottajan ja suomalaisen yhteiskunnan saavuttamattomiin. On monia hyviä keinoja systemaattisesti kehittää terveyspalveluja ja itse hyvinvointia laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi.

9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten yksityisissä yrityksissä
Täysin samaa mieltä

Kaikkia kunnan työntekijöitä tulee kuitenkin kohdella yhtäläisen reilusti. Kunnan, kuten minkä tahansa muunkin työnantajan,tulee välillä voida lisätä tai vähentää työvoiman tarvettaan, mieluiten työntekijä muutoksessa hyvin huomioiden. Irtisanomiset ovat kuitenkin vasta viimeinen keino. Pitää myös varmistaa perustuslain takaamien kuntapalveluiden toteutuminen.

10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä paremmin päätösten valmisteluun
täysin eri mieltä

Virkamiehet saavat palkkaa ja vaaleilla valittavat luottamushenkilöt eivät. Laadukkaampia päätöksiä niin virastoissa kuin valtuustossa saadaan halvemmalla lisäämällä avoimuutta sekä käyttämällä enemmän suoraa demokratiaa. Poikkeuksena mahdollinen pormestari.

11. Kaupungin on järjestettävä majoitus romanikiertolaisille.
täysin samaa mieltä

Sosiaalisiin ongelmiin pitää puuttua systemaattisesti ja monin eri keinoin, joista majoitus on yksi. Pitää myös miettiä yhdenvertaisuusperiaatetta (tärkeää ihmisten oikeudentunnon kannalta) eli onko kaupunki velvollinen järjestämään kaikille (ainakin näennäisen vapaaehtoisesti) maahan saapuville eu-kansalaisille ilmaisen majoituksen? Ainakin huonovaraisista tulisi pitää huolta. Lisäksi tulee huomioida eu-kansalaisuus sekä järjestäytyneen rikollisuuden vastustaminen. Kysymys on siis moniulotteinen eikä siihen ole yhtä selkeää ja helppoa vastausta.

12. Perhe saa valita lapselleen koulun vapaasti mistä tahansa Helsingistä, vaikka se johtaisi koulujen entistä pahempaan eriytymiseen.
täysin samaa mieltä

Perheillä oltava vapaus valita koulunsa. Koulujen laatueroihin tulee puuttua toisin keinoin, esim. rahoitusta säätelemällä. Lisäksi perustulon käyttöönotto vähentäisi sosiaalista eriarvoistumiskehitystä eri asuinalueiden kesken ja siten helpottaisi myös tätä eriarvoistumisen oiretta.

13. Lasten kotihoidon kuntalisää tulee reilusti korottaa, jotta alle 3-vuotiaita voi halutessaan hoitaa kotona (nyt tuki iästä riippuen 135-264 e/kk).
täysin samaa mieltä

Parhaiten ja kustannustehokkaimmin tämäkin hoidettaisiin perustulon kautta, jolloin lasten hoitaminen kotona ja vanhempien aktivoituminen työelämään toimisi nykyistä joustavammin eikä muodostaisi toimeentuloloukkuja.

14. Maahanmuuttajien määrää on rajoitettava ja siirrettävä muualle niissä päiväkodeissa ja kouluissa, joissa heidän määränsä kasvaa yli kolmannekseen kaikista lapsista.
täysin eri mieltä

Suomen lain mukaan ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan etnisen taustan takia. Jos lapsella on oikeus suomalaiseen päivähoitoon tai kouluun, hänellä on oikeus suomalaiseen päivähoitoon ja kouluun. Ja vanhemmilla on oikeus valita lapsensa koulu ja päivähoito riippumatta siitä, minkä väriset silmät lapsella on. Kyse on perusoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta eli ratkaisun on löydyttävä rakenteista eli esim. panostamalla tiettyjen koulujen laatuun ja monipuolisuuteen voidaan estää ghettoutumista, oli se sitten maahanmuuttajista johtuvaa tai ei.

15. Helsinki tarvitsee kansainväliseksi vetonaulakseen Guggenheim-museon.
täysin eri mieltä

Vierailijoita houkuttelevat paljon paremman monet muut asiat kuin pömpöösit kolossit. Lisäksi ei ole voitu uskottavasti näyttää, että tuotot kattaisivat hankkeen. Helsinki tarvitsee lisää oman näköistään ja täällä tehtyä kulttuuria, ei kalliilla tuotua.

16. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama iso, hyvin palveleva kirjasto, kuin lukuisia pienempiä lähikirjastoja.
täysin eri mieltä

Kirjastot ovat laadukkaita lähipalveluita, ja ne tulee sellaisina säilyttää sekä niiden toimintaa edelleen kehittää. Kirjastoa ahkerasti käyttävien lasten tulee päästä niihin helposti yksin vaeltamatta puolen kaupungin läpi. Kirjasto, toisin kuin esimerkiksi sairaala, ei vaadi suurta yksikköä laadukkaaseen ja tehokkaaseen palveluun.

17. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama laajan palvelun terveysasema kuin useita pieniä terveysasemia.
täysin samaa mieltä

Olennaista on tehokas ja laadukas palvelu, johon sisältyy helppo pääsy hoitoon ja hoitopaikkaan. Toteutetaanko se usealla pienellä asemalla vai muutamalla suurella on enemmän tekninen kysymys.

18. Uusille asuinalueille tulevaa asuntokantaa pitää suunnitella niin, että aiempaa suurempi osa on kaupungin vuokra-asuntoja.
täysin samaa mieltä

Nykyisin liian monella asuinalueella rakennetaan vain kalliita yksityisasuntoja. Asuinalueiden rakentamisen kilpailutusta pitää lisäksi parantaa pilkkomalla isoja urakkakokonaisuuksia pienempiin, jolloin esim. kaupungin oma vuokra-asuntotuotanto mahtuu paremmin mukaan. Lisäksi samalla asuntojen hintakehitystä voidaan hillitä eli normalisoida. Lisäksi eri kokoisia asuntoja tulisi rakentaa joustavammin tarpeen mukaan eri puolille.

19. Yksityisautoilua tulee hillitä nostamalla reilusti pysäköintimaksuja ja parkkisakkoja.
täysin samaa mieltä

Pysäköintimaksut ja parkkisakot ovat toimivia keinoja autoilun ongelmien suitsimiseen, mutta jälleen puututaan vain oireisiin eikä syyhyn. Oleellista olisi suunnitella kaupungin liikenneratkaisut joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä paremmin tukevimmiksi. Autoilua tarvitaan joka tapauksessa jonkin verran kaupungissa.

20. Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vanta ja Sipoo on liitettävä yhdeksi kaupungiksi, jotta seutua voidaan kehittää kokonaisuutena.
täysin samaa mieltä

Yhteinen kokonaisuus, yhteiset haitat ja hyödyt. Päivänselvä asia, josta on turha nimbyilla. Eri asia on kuinka se toteutetaan.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s