Kahdella miljoonalla sähköistä toimeentulotukea, kiitos.

Tietotekniikkajaosto kokoontui ja asialistalla oli toimeentulotuen sähköinen asiointijärjestelmä ja jaoston syksyn työsuunnitelma.

Toimeentulotukijärjestelmä on tyypillinen toimittajaloukko, mutta asialle on vähän tehtävissä nykyjärjestelmässä. Toimeentulotuen siirto Kelalle tulee olemaan seuraava merkittävä muutos järjestelmässä, ja toivoa sopii sen tapahtuvan aikataulussa, vaikka myöhästymiseen on kaupungin syytä varautua.

Nostin esiin alunperin Anu Jäppisen huomioimat Sosiaalialan tietoteknologia -hankkeen tulokset (prosessitasianhallintaasiakastietomääritykset), yhteensopivuuden KanSan kanssa ja aidosti edustavien asiakkaiden huomioisen suunnittelussa alusta alkaen.

Tietotekniikkajaoston työsuunnitelmassa toivoin tiedonkulun kehittämistä kahdella tavalla.

Ensinnäkin olisi hyvä tiedottaa jaostoa nykyistä aktiivisemmin merkittävimmistä kaupungissa tapahtuvista it-asioista (uusia järjestelmiä otetaan käyttöön, valitaan, seminaareja, tilaisuuksia, sopimuksia allekirjoitetaan jne.). Tuntuu että monista merkittävistä asioista kuulee aina toista kautta.

Toinen tarvittava tieto on jaostoihin, lautakuntiin, kaupunginghallitukseen ja -valtuustoon tulevat it-asiat jaoston jäsenten tietoon mahdollisuuksien mukaan ennakoivastikin, mutta minimissään silloin kuin esityslistat ilmestyvät julkisuuteen.

Vaikka sähköinen työkalu olisi hieno asia saadaan nämä aikaan myös manuaalisena työnä ja viikottaisena sähköpostina.

Ainiin, lisäksi toivoin tutustumista Forum Viriumin toimintaan.